Dåbsgudstjenester

Særligt for coronatiden: Da vi ikke holder dåb ved søndagens gudstjenester af hensyn til antallet af mennesker, vi må være i kirken, kan der holdes dåb søndage kl. 12.30 eller lørdage efter næsten frit valg, afhængigt af andre handlinger i kirkerne. Der holdes kun dåbsgudstjenester med 1 dåbsfamilie ad gangen indtil videre.

 

Dåb kan holdes ved næsten alle søndagsgudstjenester. Der er imidlertid også mulighed for at holde dåb ved særlige dåbsgudstjenester en lørdag om måneden. Denne afholdes kl. 11.00 og i den kirke, som den først-tilmeldte familie vælger. Flere dåb på samme dåbslørdag holdes samlet i den kirke, de første har ønsket. Ingen tilmeldte dåb betyder, at gudstjenesten bortfalder.

For aftale om dåb kontaktes præsten ved den pågældende dåbsgudstjeneste. I tilfælde af sognepræstens ferie vil det være anført, hvilken præst, der har gudstjenesten. Oftest vil det være sognepræst Eva Mikkelsen i Strø-Gørløse sogne, der vikarierer. Forud for enhver dåb holdes et møde med den tjenestegørende præst, hvorfor henvendelsen skal ske til denne.

Ved aftale om dåb skal oplyse barnets cpr-nr. og navn (hvis det er valgt - ellers kan det oplyses senere)

Ved enhver tvivl er enhver henvendelse velkommen til præsten.

Kontakt:

Sognepræst Michael Thomsen, 48 28 81 46, mtho@km.dk
Sognepræst Eva Mikkelsen, 20 15 81 08, emi@km.dk

Dåbsgudstjenester

Ingen begivenheder fundet.