Dåbsgudstjenester

Dåb kan holdes ved næsten alle søndagsgudstjenester. Der er imidlertid også mulighed for at holde dåb ved særlige dåbsgudstjenester en lørdag om måneden. Denne afholdes kl. 11.00 og i den kirke, som den først-tilmeldte familie vælger. Flere dåb på samme dåbslørdag holdes samlet i den kirke, de første har ønsket. Ingen tilmeldte dåb betyder, at gudstjenesten bortfalder.

For aftale om dåb kontaktes præsten ved den pågældende dåbsgudstjeneste. I tilfælde af sognepræstens ferie vil det være anført, hvilken præst, der har gudstjenesten. Oftest vil det være sognepræst Eva Mikkelsen i Strø-Gørløse sogne, der vikarierer. Forud for enhver dåb holdes et møde med den tjenestegørende præst, hvorfor henvendelsen skal ske til denne.

Ved aftale om dåb skal oplyse barnets cpr-nr. og navn (hvis det er valgt - ellers kan det oplyses senere)

Ved enhver tvivl er enhver henvendelse velkommen til præsten.

Kontakt:

Sognepræst Michael Thomsen, 48 28 81 46, mtho@km.dk
Sognepræst Eva Mikkelsen, 48 28 81 08, emi@km.dk

Dåbsgudstjenester

Ingen begivenheder fundet.