Pigekoret

Pigekoret
Burde egentlig hedde ungdomskoret. Koret består af piger fra 14 år og opefter. Koret arbejder seriøst med et meget blandet repertoire, og koret medvirker ved alle gudstjenester i Lille Lyngby Kirke. Nogle gange også i Skævinge Kirke. Koret er lønnet, og der øves torsdage kl. 16.15-18.00 på I Skævinge Kirke.

Yderligere oplysninger om Pigekoret hos 

Organist Marianne Holm Joensen 
Tlf. 30 50 23 27, mhjo@km.dk

Fotos af pigekoret i en afslappet udgave