Kirkens personale

Organist ved Skævinge & Lille Lyngby Kirker
Vakant

Kirkesanger ved Skævinge Kirke
Henrik Frimand Meier
Plutovej 5 B
3370 Melby
Tlf. 20 49 31 52. Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

Kirketjenere

Grethe Gradischnig
Englodsvej 2, 3250 Gilleleje
Tlf. 48 31 92 16, Email: hggradischnig@mail.dk

Tommy Fog Larsen
Kovangen 231, 3480 Fredensborg
Tlf. 23 39 15 53, Email: foggodvin@info.dk