Genåbning af kirkerne

Så længe vi lever med corona og restriktioner for forsamlinger og antal deltagere og måden, som arrangementer kan afvikles på, må vi hele tiden være fleksible. Og nogle gange kan det bare ikke lade sig gøre, at afholde et arrangement. Herunder kan du klikke dig til yderligere information om det nærmest forestående. Vi prøver hele tiden at være på forkant med information her på hjemmesiden; men der kan i enkelte tilfælde være omstændigheder, der kræver særlige forhold. Har du derfor brug for specifik information, er du velkommen til at kontakte præst eller menighedsrådsformand.

Kirkerne åbnes til brug for stilhed/eftertanke/andagt

Gudstjenester og kirkelige handlinger