Gudstjenester og kirkelige handlinger

Gudstjenester

Sundhedsstyrelsens regler for forsamling i kirken betyder, at der i Skævinge kirke kan være 20 mennesker. I Lille Lyngby Kirke må der være 22 mennesker til gudstjenester og kirkelige handlinger. Der må kun synges sammen ved bisættelser og begravelser.

Det skal dog bemærkes, at det reelle antal i kirken sagtens i den enkelte situation kan være meget mindre, da det overordnede krav om afstand på 2 m. først og fremmest skal overholdes. Husstande tæller dog kun som 1; men så skal der stadig være 2 m. til den næste/næste husstand. Vi kan derfor i nogle tilfælde komme ud for, at der kun tillades et mindre antal mennesker i kirkerne.

Menighedsrådet har besluttet, at der som udgangspunkt synges til alle gudstjenester, såfremt deltagerantallet er dertil. Møder der flere deltagere op end det tilladte, suspenderes fællessangen ved den enkelte gudstjeneste. Således vil der altid være mulighed for, at vi kan være det maksimale antal deltagere.

For tiden er der ikke nadver ved gudstjenesterne

Gudstjenesterne må kun vare i 30 minutter, og består kun af de led, hvor præsten har ordet.

Yderligere information om de praktiske forhold gives ved de enkelte gudstjenester.

Vi tror på, at når vi alle hjælper hinanden med at få det til at fungere, så kan vi igen se frem til et dejligt samvær og fællesskab i vore kirker. Ganske vist under lidt andre former. I takt med åbning af mulighederne, vil vi selvfølgelig tillempe vore aktiviteter herefter.

Bisættelser og begravelser

Der gælder sammen regler for antal af deltagere som ved gudstjenester, og samme regler med hensyn til om der ønskes fællessang med deltagerne eller ej. Alternativt kan man også vælge, at forsamlingen ikke synger sammen, men får salmerne sunget ved en kirkesanger. Således kan der både lyde sang ved handlingen, og der er mulighed for at være maksimalt antal deltager. 

Præsten og familien aftaler fremgangsmåden i hvert enkelt tilfælde.

Antal deltagere i Skævinge Kirke er 20.
Antal deltagere i Lille Lyngby Kirke er 22.

Det kan stærkt anbefales at tage en snak med præsten om afvikling af højtideligheden og muligheder heri, før der gives besked til offentligheden/yderligere familie og venner.

Dåb og bryllupper

Kontakt præsten for nærmere information. Send ikke indbydelser ud, før I er opdateret på de sidste nye retningslinier ved præsten.

Bryllupper vil være at betragte på lige fod med bisættelser og begravelser, dog ikke hvad angår antallet af gæster udenfor kirken. 

Ved dåb/dåbsgudstjenester tilstræber vi at arrangere dåbsgudstjeneste for den enkelte familie, således at der ikke er flere om at deles om pladserne. Spørg præsten før I arrangere yderligere omkring Jeres dåb.