Genåbning af kirkerne

Nu må vi igen samles til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anvisninger for afstand, rengøring m.m. vil vi forsøge at afvikle så mange gudstjenester og arrangementer som muligt. Der kan i den forbindelse blive tale om restriktioner eller lempelser i enkelte situationer, som vi håber på deltagernes forståelse for og medvirken til at få til at fungere så godt som muligt for os alle sammen. Det er derfor med stor glæde, at menighedsrådet og kirkebetjeningen byder velkommen tilbage i vore kirker. Herunder kan du klikke dig til yderligere information om det nærmest forestående. Vi prøver hele tiden at være på forkant med information her på hjemmesiden; men der kan i enkelte tilfælde være omstændigheder, der kræver særlige forhold. Har du derfor brug for specifik information, er du velkommen til at kontakte præst eller menighedsrådsformand.

Kirkerne åbnes til brug for stilhed/eftertanke/andagt

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Konfirmandindskrivning