Gudstjenester og kirkelige handlinger

Gudstjenester

Gudstjenester afvikles fra og med søndag d. 24. maj i henhold til kalenderen for gudstjenester.

Sundhedsstyrelsens regler for forsamling i kirken betyder, at der i Skævinge kirke kan være 17 mennesker, hvis der synges af forsamlingen. Hvis der ikke synges, må der være 72. I Lille Lyngby Kirke må der være 15 mennesker, hvis der synges sammen, og 80, hvis der ikke synges. Hvis der synges, skal der være 2 m. mellem deltagerne, ellers er afstandskravet 1 m. Forsamlingsreglerne kan medføre, at vi desværre må bortvise deltager ud over det tilladte antal. Det er absolut ikke med vores gode vilje, og håber på forståelse for dette.

Menighedsrådet har besluttet, at der som udgangspunkt synges til alle gudstjenester, såfremt deltagerantallet er dertil. Møder der flere deltagere op end det tilladte, suspenderes fællessangen ved den enkelte gudstjeneste. Således vil der altid være mulighed for, at vi kan være det maksimale antal deltagere.

Nadver vil blive afviklet som kontinuerlig altergang og med brug af engangsbægre.

Yderligere information om de praktiske forhold gives ved de enkelte gudstjenester.

Vi tror på, at når vi alle hjælper hinanden med at få det til at fungere, så kan vi igen se frem til et dejligt samvær og fællesskab i vore kirker. Ganske vist under lidt andre former. I takt med åbning af mulighederne, vil vi selvfølgelig tillempe vore aktiviteter herefter.

Bisættelser og begravelser

Der gælder sammen regler for antal af deltagere som ved gudstjenester, og samme regler med hensyn til om der ønskes fællessang med deltagerne eller ej. Alternativt kan man også vælge, at forsamlingen ikke synger sammen, men får salmerne sunget ved en kirkesanger. Således kan der både lyde sang ved handlingen, og der er mulighed for at være maksimalt antal deltager. 

Præsten og familien aftaler fremgangsmåden i hvert enkelt tilfælde.

Antal deltagere i Skævinge Kirke med fællessang er 17 og uden fællessang er det 72.
Antal deltagere i Lille Lyngby Kirke med fællessang er 15 og uden fællessang er det 80.

Det skal også nævnes, at på kirkegården er der mulighed for en væsentlig større forsamling, idet der er givet særlig dispensation for forsamlinger til disse begivenheder. Det er således muligt, at deltagere i en bisættelse/begravelse ud over det tilladte antal i kirken kan vente udenfor kirken og således være  med, når kisten køres bort/sænkes i graven.

Man kan også overveje at afholde hele højtideligheden udenfor kirkerummet. Dette aftales i så fald med præsten.

Dåb og bryllupper

Kontakt præsten for nærmere information. Send ikke indbydelser ud, før I er opdateret på de sidste nye retningslinier ved præsten.

Bryllupper vil være at betragte på lige fod med bisættelser og begravelser, dog ikke hvad angår antallet af gæster udenfor kirken. 

Ved dåb/dåbsgudstjenester kan der være flere dåbsbørn, der således skal deles om antallet af deltagere i kirken.