Indsamlinger

Rigtig mange søndage samles ind ved gudstjenesterne til diverse kirkelige formål. Oftest til formål, der hovedsagligt basserer deres arbejde på frivillige bidrag. Tak for enhver gave til diverse missions- og hjælpeprojekter.

Menighedsplejen (lokalt) har til formål at yde en håndsrækning i betrængte situationer til mennesker. Der uddeles bla. økonomisk støtte til hjælp til jul. Man kan komme i betragtning til hjælp ved ansøgning tilsendt sognepræsten. Alle ansøgninger behandles i fortrolighed og under hensyntagen til tavshedspligt at et udvalg bestående af menighedsrådets formand og præsten. Ansøgninger skal desuden indeholde cpr-nr. Ansøgninger til julehjælp skal være sognepræsten i hændes senest d. 10. dec. kl. 12. Umiddelbart derefter vil man modtage pengene, hvis man kommer i betragtning.

Har du lyst til at støtte menighedsplejen, er du velkommen til at indsætte penge på vores konto. Der tilsendes ikke kvittering for pengene, og det er ikke nødvendigt at oplyse navn på indbetaler. Tak for enhver gave.

Konto: Nordea, reg-nr: 2276, kontonr. 0715 255 634

eller

Mobilepay: 30 30 68 25. I begge tilfælde skrives: "Menighedspleje".