Indsamlinger

Rigtig mange søndage samles ind ved gudstjenesterne til diverse kirkelige formål. Oftest til formål, der hovedsagligt basserer deres arbejde på frivillige bidrag. Tak for enhver gave til diverse missions- og hjælpeprojekter.

Menighedsplejen (lokalt) har til formål at yde en håndsrækning i betrængte situationer til mennesker. Der uddeles bla. økonomisk støtte til hjælp til jul. Man kan komme i betragtning til hjælp ved ansøgning tilsendt sognepræsten. Alle ansøgninger behandles i fortrolighed og under hensyntagen til tavshedspligt af et udvalg bestående af menighedsrådets formand og præsten. Ansøgninger skal desuden indeholde cpr-nr. Ansøgninger til julehjælp skal være sognepræsten i hændes senest d. 10. dec. kl. 12. Umiddelbart derefter vil man modtage pengene, hvis man kommer i betragtning.

Har du lyst til at støtte menighedsplejen, er du velkommen til at indsætte penge på vores konto. via Mobilepay. Tak for enhver gave.

Mobilepay: 88215. Skrive: "Menighedspleje" som tekst, og ellers går pengene til førstkommende indsamlingsformål.