Menighedsplejen

Menighedsplejen er en mulighed i sognene, for at kirken kan række en økonomisk hjælpende hånd til hvem der måtte have behov.

  • Menighedsplejen er en kontant håndsrækning til julehjælp.
  • Menighedsplejen uddeler sine midler efter ansøgning tilsendt sognepræsten.
  • Menighedsplejen er for borgere i Skævinge & Lille Lyngby sogne, der er medlemmer af folkekirken.
  • Ansøgning til menighedsplejen skal indeholde navn og adresse samt cpr. nr. på ansøger, samt en begrundelse for at komme i betragtning.
  • Menighedsplejen oplyser om ansøgningsfrist til julehjælp i Kirkenyt, når det er relevant. Oplysningerne ville også kunne ses her på siden.
  • Menighedsplejens midler kommer udelukkende fra indsamlede midler ved gudstjenesterne i årets løb.
  • Menighedspleje uddeles i samråd mellem sognepræsten og menighedsrådets formand. Enhver ansøgning behandles fortroligt.

Bidrag til menighedsplejen modtages med stor tak. Der kan også indbetales bidrag på vores konto via Mobilepay 88215. Skriv "Menighedspleje" i tekstfeltet