Menighedsplejen

Menighedsplejen er en mulighed i sognene, for at kirken kan række en økonomisk hjælpende hånd til hvem der måtte have behov.

  • Menighedsplejen er en kontant håndsrækning til julehjælp.
  • Menighedsplejen uddeler sine midler efter ansøgning tilsendt sognepræsten.
  • Menighedsplejen er for borgere i Skævinge & Lille Lyngby sogne, der er medlemmer af folkekirken.
  • Ansøgning til menighedsplejen skal indeholde navn og adresse samt cpr. nr. på ansøger, samt en begrundelse for at komme i betragtning.
  • Menighedsplejen oplyser om ansøgningsfrist til julehjælp i Kirkenyt, når det er relevant. Oplysningerne ville også kunne ses her på siden.
  • Menighedsplejens midler kommer udelukkende fra indsamlede midler ved gudstjenesterne i årets løb.
  • Menighedspleje uddeles i samråd mellem sognepræsten og menighedsrådets formand. Enhver ansøgning behandles fortroligt.

Bidrag til menighedsplejen modtages med stor tak. Der kan også indbetales bidrag på vores konto. Man behøver ikke oplyse, hvem betalingen er fra. Der udstedes ikke kvittering for modtagelsen, men tak alligevel.

Betalingsoplysninger:

Bank: Nordea. Regnr. 2276 kontonr. 0715 255 634

eller

Mobilepay: 30 30 68 25.

I begge tilfælde skrives: "Menighedspleje"