Menighedsrådet

Menighedsrådets primære arbejdsopgaver

  • Varetage og tilrettelægge kirkelige aktiviteter i vore sogne
  • Arbejdsgiver for kirkens personale
  • Ansvar for bygninger og kirkegårdes stand og vedligehold
  • Ansvar for økonomien

Hvordan disse hovedemner udmønter sig i mange forskellige sager, kan du se under punktet Menighedsrådsmøder. Ved at kigge i referater fra tidligere møder får man et godt indblik i rådets mange opgaver og de enkelte områders mange facetter.